• Türkiye Sanal Fotoğraf Müzesi

  Ali Rıza Demir
Sanatçılar  

(MFIAP)
1970 yılında Adana’da doğdu. 1993 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 2006 yılında Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yaptı. 2014 yılında da Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünden mezun oldu. Fotoğrafla 1985 yılında lise çağlarında arkadaşlarının anı fotoğraflarını çekerken tanıştı. Bir ifade biçimi olarak fotoğrafı 2006 yılında kullanmaya başladı. Fotoğraf eğitimi ile ilgili okuma, izleme ve üretme süreçlerini hep birlikte yürüttü. Çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerde fotoğraf eğitimi ve seminerler verdi. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı ve fotoğrafları sergilendi. Fotoğrafları çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınlarda yer aldı. Karma sergilere katıldı, kişisel gösteriler yaptı. Fotoğraflarının birçok uluslararası fotoğraf yarışmasında başarılı görülmesi üzerine, FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından 2010 yılında AFIAP unvanı ve 2011 yılında da EFIAP (Excellence:Mükemmellik) unvanı ile ödüllendirildi. FIAP yönetim kurulu, fotoğraf sanatı dalındaki tüm başarılarını göz önünde bulundurarak 2013 yılında FIAP Usta Fotoğrafçı MFIAP (Master:Usta) unvanını verdi; MFIAP unvanını alan ilk Türk fotoğrafçı oldu.

  Örnek yapıtları: