• Türkiye Sanal Fotoğraf Müzesi

  Bülent Abacı
Sanatçılar  1987’de MSGSÜ, Fotoğraf Bölümü’nden mezun oldu. Tanıtım fotoğrafçısı Nurhan Artar ve Ani Çelik Arevyan’ın yanlarında bir süre çalıştı. 1995’de bir radyo programı yaptı. 1999’da Tarih Vakfı’nın birçok projesini çekti. 2000’de Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda eğitim gönüllüsü oldu. 2005-2008 yıllarında Kocaeli Üniversitesi, GSF, Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü’nde, ‘Öğretim Görevlisi’ olarak ‘Tanıtım Fotoğrafçılığı’ dersini verdi. Aynı dönemde Fotoğrafevi’nde de dersler verdi. 2009-2011 yıllarında Kültür Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi’nde ‘Öğretim Görevlisi’ olarak çeşitli fotoğraf dersleri verdi. 2009-2010 yıllarında PhotoWorld Dergisi’nde fotoğraf yazıları yazdı.” Bakırköy Halk Eğitimi Merkezi'nde fotoğraf dersleri verdi. 2011 yılından beri İSMEK'de fotoğraf dersleri veriyor.

  Örnek yapıtları: