• Email
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  Pano
Müzemizin Pano sayfasında, müzemiz sanatçılarının sergilerine, yayınlarına, kitaplarına ve her türlü sanatsal etkinliklerine, ve ayrıca yönetim kurulu kararıyla müzemize katılmış bulunan fotoğraf sanatı derneklerimizin bilgi, tanıtım, sergi, yayın ve diğer etkinlik haberlerine yer verilmektedir.
image Gazi Yüksel (İZ TV)
imageŞafak Tortu (İZ TV)
image İlke Veral Coşkuner (İZ TV)
Post image
Yusuf Tuvi:
Fotoğrafın yapısından gelen kusurlarından en önemlisi pratikte kolay üretilebilmesi. Sonuca kolay ulaşmadaki çabukluğun yanısıra tekniğinin kolay kavranması, fotoğrafın kolay bir sanat olduğu görüntüsünü vermektedir. Ve hiçbir görsel ve duygu derinliği olmayan sonuçlarla yetinilmektedir. Fotoğraf, resim sinema gibi görsel sanat dalları kadar izleyiciyi etkileme gücüne sahiptir. Yeter ki üst düzeyde bir anlatımı olsun. İzleticiye keşfedebilme zevkini versin, izleyici ile arasında duygusal bir bağ oluşsun. İşte fotoğrafı sanat yapan mesajındaki duygu yoğunluğudur. Bu oluşumda ise özellikle fotoğrafçının kendisi vardır. Fotoğrafçıdaki duygu yoğunluğu, kültürel birikimi, dünya görüşü gibi etkenler fotoğrafın oluşumunda etkilidir. Fotoğrafçıyı da sanatçı yapan ilettiği mesajdaki özgünlük ve kişiselliktir.
Post image
Zeynep Özcan:
Digital teknolojinin her geçen gün fotoğraf çekim işini kolaylaştırmasıyla beraber, fotoğraf çeken insan sayısını da artırmıştır. Bu durum görüntü kirliliğine yol açsa da, başarılı fotoğraflar kendini öne çıkararak diğer görüntülerin zamanla unutulmasına neden olurlar. Başarılı bir çalışmanın, öncelikle düşünce alt yapısı ve tekniği sağlam, ışığı ve komposizyonu ile etkili olmalı. Sinema, Resim, Heykel gibi sanat dallarında üretilecek esere başlamadan önce bir düşünce boyutu olduğu gibi, anlık çekimlerle yapılan fotoğraf sanatında da bir düşünce yani felsefi boyutunun olması gerekir. Fotoğrafçı, taşıdığı kaygıyı da, çalışmasında fotoğraf diliyle aktarabilmiş olmalıdır. Fotoğraf; düşünce alt yapısı sağlam, bir yüzey sanatının taşıdığı tüm estetik, teknik ve kompozisyon değerlerine sahip ve özgün bir çalışma ise sanat eseri olur.
Post image
Osman Aziz Yeşil:
Başarılı bir fotoğraf amacına uygun olmalıdır, yani göstermek istediğini; izleyeni yormadan, sade bir şekilde sunmalıdır. Düzenleme; “figür, çizgi ve renksel leke dağılımları, ışıklık değerleri; renk, doku, ton” içeriğe uygun ve uyum içinde yapılmalıdır. Kısaca fotoğrafik dille ve yöntemlerle oluşturulan düzenlemelerle anlaşılabilirlik sağlanmalıdır. Bir fotoğrafın sanat yapıtı olması için öncelikle yaşama ve toplumsallaşmaya katkı koymaya çalışan, çevresine sanatçı duyarlılığıyla yaklaşan, estetik kaygılar taşıyan fotoğrafçılar tarafından, yani bir fotoğraf sanatçısı tarafından çekilmesi lazımdır. Fotoğraf; çekenin estetik kaygılarını, özgünlüğünü taşıyorsa, izleyende yeni bir duygu uyandırıyorsa, farklı yaklaşımlarla farklı düşünceler sunuyorsa, yeni kavramını, yeniliği barındırıyorsa sanat eserine dönüşür.
image
image
image
image
image
image