• Email
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
“DÜŞLERİN DANSI”
Erdal Türkoğlu
“KİMİZ?”
İlke Coşkuner
“KUZEY KIBRIS”
Zeynel Yeşilay
“SANKİ İSTANBUL”
İlke Coşkuner
"IŞIK VE ŞİDDET”
Ethem Onur Parlar
“FOTO-ORİGAMİ”
Gazi Yüksel

İlke Coşkuner
1991 yılında fotoğraf üretimlerine başladı. Fotoğrafa kolaj, üst üste çekim, boyama gibi çeşitli biçimsel denemeleri kullanarak başladı ve dijital ortamda üretimlerini sürdürüyor. Günümüz teknolojisi bilgisayarı bu ortama paralel kullanımla, bir anlamda “çağına tanıklık etmek” eylemini farklı bir yaklaşımla gerçekleştirmektedir. Başlıca kişisel seri çalışmaları şöyledir: Anahtar, Anafor, San ki, Devranda Deveran, Kimiz. Kendi atölyesinde Photoshop dersleri vermekte ve proje danışmanlığı yapmaktadır.
Web Site - Facebook

“KİMİZ" Fotoğraf Sergisi (11/2016)
İki benden söz ederiz hep... İşte bu benlerden biri akla sahip olup, onunla her şeyin üstesinden gelebileceği yanılsamasını yaşarken, diğer ben bunun hiç de böyle olmadığını yaşayıp durur... Uygarlık içinde kendisini biçimlendiren insanın alt ve üst benlikleri, deformasyonları, bir bedende aynı anda yaşam sürdürebilir. Bu beden o egolar toplamını temsil eder ve insanoğlunun kara kutusu içinde binlerce sırrı aynı anda barındırabilir... İçimizde yaşayan ve çoğu zaman reddettiğimiz zaaflarımız, hayvani yanımız, hatta bir şekilde şeytanımız bize en büyük düşman ol(may)abilir. insanlığın daima sorgulayageldiği "kimiz” , "bu çoklu hallerden hangisiyiz" sorusunu, bu kez kurguladığım portreler üzerinden soruyorum; kendime, size…

(Müzik: Wayne Gratz / Blue Ridge / A Heart in the Clouds)