• Email
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
“DÜŞLERİN DANSI”
Erdal Türkoğlu
“KİMİZ?”
İlke Coşkuner
“KUZEY KIBRIS”
Zeynel Yeşilay
“SANKİ İSTANBUL”
İlke Coşkuner
"IŞIK VE ŞİDDET”
Ethem Onur Parlar
“FOTO-ORİGAMİ”
Gazi Yüksel

Gazi Yüksel
1963’te Kıbrıs-Lefkoşa’da doğdu. 1981’de gazetecilik mesleğine başladı. 1991’de Kıbrıs Türk Foto Muhabirleri Derneği’ni kurdu. 1987-2018 yılları arasında 13 kişisel fotoğraf sergisi, 1 kişisel resim sergisi açtı. 1991’den beri Yakın Doğu Üniversitesi’nde fotoğrafçılık dersleri vermektedir. 2012’de YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nü bitirdi. 2017’de aynı fakültede Yüksek Lisans’ını tamamladı. YDÜ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık MYO Bölüm Başkanlığı’nı yapmaktadır.
Web Site - Facebook

“FOTO-ORİGAMİK ÇAĞRIŞIMLAR” Fotoğraf Sergisi 07/2000
John Berger “Her bir fotoğrafa baktığımızda, fotoğrafçının sınırsız görünüm olanakları arasından o görünümü seçtiğini, öncelikle o görünüme bir anlam verdiğini anlarız. Her imgede bir görme biçimi yatsa da, bir imgeyi algılayışımız aynı zamanda görme biçimimize bağlıdır. Düşündüklerimiz ve inandıklarımız nesneleri görüşümüzü etkiler” demektedir. Japonlar kağıtları kullanarak çeşitli imgeler yaratmış, bu sanata Origami ismini vermişlerdir. Kağıdın hiçbir süsleme, boyama ve benzeri müdahalede bulunmaksızın sadece katlanarak çeşitli imgelere dönüştürülmesi beni, ona farklı bir yaklaşımla ve yöntemle bakmaya yöneltti. Buruşturulmuş kağıtlara kamera arkasından bakarken gördüklerimin yaptığı çağrışımların, görme biçimlerimiz doğrultusunda izleyenlere de yansımasını umuyorum.

(Müzik: Wayne Gratz / Blue Ridge / A Heart in the Clouds)